Archiwalne codzienniki

Codziennik Zerówki 13-14 Codziennik Klasy I 13-14
Codziennik Klasy II 13-14 Codziennik Klasy III 13-14
Codziennik Zerówki 12-13 Codziennik Klasy I 12-13
Codziennik Klasy II 12-13 Codziennik Kółka muzycznego 12-13

Codziennik zerowka12-13


Uczciwość bywa trudna
(20-05-2013)
Z okazji Dnia Muzeum dzisiejsze przedpołudnie spędziliśmy na lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Na lekcji mieliśmy okazję zwiedzić kilka interesujących wystaw:
 „Przeszłość w ziemi ukryta – Archeologia ziemi sochaczewskiej”:
- Eksponaty związane ze starszą i środkową epoką kamienia, czyli paleolitem i mezolitem.
- „Królestwo” epok: brązu i żelaza.
-  Średniowiecza i historii naszego miasta. 
Całą wystawę wzbogacały fotografie i ryciny wprowadzające nas w klimat każdej z epok i ukazujące życie ludzi w owych czasach.
Na koniec oglądaliśmy wystawę pt.„Pole Bitwy 1939-1945”. Na ekspozycjach znajdowała się broń strzelecka, sprzęt, oporządzenie, umundurowanie, zdjęcia i dokumenty żołnierzy Wojska Polskiego walczących w bitwie nad Bzurą.
 
Na języku angielskim po zaśpiewaniu po zaśpiewaniu naszej ulubionej piosenki If you’re happy and you know it wysłuchaliśmy reszty bajki Hansa Christiana Andersena pt. The Ugly Duckling (Brzydkie Kaczatko). Po wysłuchaniu opowiastki w języku angielskim i polskim rozmawialiśmy na temat piękna, co to znaczy być pięknym, czy każdy jest piękny, jak by to było gdybyśmy wszyscy wyglądali jednakowo i doszliśmy do wnioski, że każdy jest śliczny i wyjątkowy na swój sposób. Następnie zaśpiewaliśmy piosenki: Make New Friends oraz Daffodil, a na sam koniec wykonaliśmy zadanie przygotowane na handoucie.
Na początku zajęć edukacyjnych wysłuchaliśmy opowiadania pt.”Ulica ma cztery rogi” A. Świerszczyńskiej i rozmawialiśmy na temat jego treści. Dokonywaliśmy oceny postępowania bohaterów i wyliczaliśmy negatywne i pozytywne postawy zachowania. Porządkowaliśmy obrazki ilustrujące opowiadanie zgodnie z następstwem zdarzeń oraz przedstawialiśmy w formie rysunkowej zakończenie opowiadania. Następnie analizowaliśmy treść opowiadania „Słucham uważnie” i wykonywaliśmy ćwiczenia w kartach pracy. Na koniec robiliśmy ćwiczenie w porównywaniu wielkości.
Na zajęciach wychowania fizycznego uczestniczyliśmy w zajęciach na hali sportowej gdzie doskonaliliśmy koordynacje ruchową oraz celność rzutów do celu ruchomego. Mieliśmy zaliczenia z przewrotu w przód.
Na informatyce pracowaliśmy w edytorze tekstu. Zaczęliśmy od wpisania naszego imienia i nazwiska. Następnie przy pomocy poleceń kopiuj, wklej powieliliśmy ten krótki wpis 9 razy. Od tego momentu zaczęliśmy edycję naszych dziesięciu wierszy. Wprowadziliśmy kolejno następujące zmiany: zmniejszyliśmy czcionkę do 8pkt, zwiększyliśmy czcionkę do 20pkt, zwiększyliśmy czcionkę do 36pkt, pogrubiliśmy tekst, ustawiliśmy kursywę, dodaliśmy podkreślenie, dodaliśmy przekreślenie, zmieniliśmy kolor czcionki, dodaliśmy tło, dodaliśmy tło i zmieniliśmy kolor czcionki jednocześnie.
 Obrazy zapisane w nutach
(17-05-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych wysłuchaliśmy opowiadania pt.”O czym strumyk śpiewa?” i rozmawialiśmy na temat jego treści. Następnie w parach wymyślaliśmy swoje piosenki na wzór rymowanek z opowiadania. Słuchaliśmy utworu „Noktrurn Es-dur” Fryderyka Chopina i dzieliliśmy się swoimi wrażeniami, opowiadając o swoich wyobrażeniach, skojarzeniach. Przy powtórnym wysłuchaniu utworu prezentowaliśmy własne układy taneczne związane z opowieścią. Następnie słuchaliśmy utworu i malowaliśmy farbami jego interpretacje. Zwracaliśmy uwagę nie tylko na malowane elementy, lecz przede wszystkim na dobór barw zgodnych z charakterem utworu. Na koniec wygrywaliśmy proste rytmy na gazetach. Każdy z nas dostał jedną gazetę i zastanawiał się w jaki sposób można wydobyć z niej dźwięk (stukanie palcami, zgniatanie, wachlowanie, pocieranie).
Na zajęciach wychowania fizycznego poprawialiśmy koordynację ruchową. Głównym celem zajęć był padł i rzut z piłką  na bramkę. Zajęcia zakończyliśmy gra w zbijaka.
 VII FESTIWAL PIOSENKI INSCENIZOWANEJ
(16-05-2013)
Dzisiejszy dzień spędziliśmy  w Miejskim Ośrodku Kultury  na Festiwalu Piosenki Inscenizowanej.  Po powrocie  z konkursu mieliśmy czas na zabawy i zajęcia komputerowe. 
 Tańczyć każdy może
(15-05-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych wysłuchaliśmy muzyki elektronicznej „Cosmos” , wcielaliśmy się w rolę kosmitów i samodzielnie lub w parach tańczyliśmy. Po zabawie w „Kartach pracy” wyszukiwaliśmy różnice między obrazkami  przedstawiającymi tańczących kosmitów. Następnie oglądaliśmy prezentacje multimedialną przedstawiającą różne rodzaje tańca (balet, taniec współczesny, taniec na lodzie, taniec towarzyski, tanieć na wózkach inwalidzkich) i krótko je omawialiśmy. Na forum grupy dzieliliśmy się swoimi marzeniami, planami na przyszłość i braliśmy udział w zabawie „Roztańczone pary”. Losowaliśmy kolorowe karteczki z numerami od 1 do 5, odszukiwaliśmy swoją parę i tańczyliśmy z nią do różnego rodzaju muzyki. Zabawę kilkukrotnie powtórzyliśmy. Na koniec utrwalaliśmy zdobytą wiedze na kartach pracy, łączyliśmy tańczące pary z ich cieniami i określaliśmy rodzaj tańca.  Resztę czasu poświęciliśmy na próby do jutrzejszego konkursuJ
Na zajęciach języka angielskiego kontynuowaliśmy oglądanie bajki Hansa Christiana Andersena pt „Thumbelina” (Calineczka). Po obejrzeniu bajki odpowiedzieliśmy na szereg pytań z nią związanych i każdy mógł wyrazić swoją opinię na jej temat.
Na zajęciach teatralnych ćwiczyliśmy kwestie do naszego mini przedstawienia The Little Red Hen. Utrwalaliśmy role, śpiewaliśmy piosenki i dużo się śmialiśmy. Na koniec lekcji zagraliśmy też w głuchy telefon ćwicząc coraz trudniejsze i dłuższe wyrażenia. 
 Domowe odgłosy
(14-05-2013)
Dzisiejsze zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od porównywania dużych rzeczy w naszej Sali. Następnie wyszukiwaliśmy małe rzeczy i przynosiliśmy je na dywan. Wspólnie dokonywaliśmy wybory najmniejszej rzeczy, porównywaliśmy wielkość prostokątów i układaliśmy je od największego do najmniejszego. Na zakończenie ćwiczenia w kartach pracy –rysowaliśmy coraz większe liście i coraz mniejsze drzewa. Następnie odczytywaliśmy i  głoskowaliśmy wyraz ”dom” . Wysłuchaliśmy wiersza i wymienialiśmy w nim źródła dźwięku. Na karcie pracy zakreślaliśmy wszystkie litery „d” w wierszu i przy pomocy cioci rozwiązywaliśmy rebus. W drugiej części zajęć opowiadaliśmy o domowych odgłosach, które nam przeszkadzają i których nie lubimy. Po podsumowaniu rozmowy, przypominaliśmy sobie o konieczności szanowania praw i odczuć innych domowników. Wykonywaliśmy ćwiczenia na kracie pracy- kończyliśmy rysowanie domu po śladzie , liczyliśmy nuty ukryte na rysunku i wpisywaliśmy w okienka odpowiednie liczby. Na koniec wycinaliśmy obrazki, nazywaliśmy przedmioty i grupowaliśmy je według własnego pomysłu. Następnie grupowaliśmy obrazki według głosek- w nagłosie „d” i „t”. Przeliczaliśmy liczbę wyrazów w grupach, dokonywaliśmy ich analizy i syntezy głoskowej.
Na zajęciach języka angielskiego mieliśmy okazję obejrzeć angielską adaptację bajki Hansa Christiana Andersena pt: Thumbelina (Calineczka). W ten sposób mogliśmy osłuchać się z językiem angielskim używanym nie tylko przez ciocię, przy okazji dobrze się bawiąc. Dokończymy oglądanie ekranizacji na następnej lekcji.
 
 Muzyka, która łączy
(13-05-2013)
Na języku angielskim po zaśpiewaniu piosenek: Let’s go on a plane oraz If you’re happy and you know it  rozpoczęliśmy lekcję dotyczącą kwiatów (flowers). Przypomnieliśmy sobie nazwy niektórych kwiatków (rose, tulip, daffodil, daisy), opowiadaliśmy o ulubionych kwiatuszkach i  jakie mogą mieć kolory. Wąchaliśmy bez (lilac) i próbowaliśmy określić co nam się kojarzy z tym zapachem. Poznaliśmy piosenkę o żonkilu i powtórzyliśmy nazwy kolorów oraz liczebników od 1-10. Wykonaliśmy też zadania utrwalające w zeszycie ćwiczeń.
Dzisiejsze zajęcia edukacyjne  rozpoczęliśmy od rozmowy na temat instrumentów muzycznych, wymienialiśmy ich nazwy, nazywaliśmy dźwięki i dzieliliśmy je na trzy grupy: strunowe, perkusyjne i dęte. Oglądaliśmy zapis nutowy, analizowaliśmy go i nazywaliśmy znane nam znaki (klucz wiolinowy, nuta, pięciolinia). Wysłuchaliśmy utwór muzyczny „Trepak”  P. Czajkowskiego i próbowaliśmy nazwać instrumenty muzyczne. Wcielaliśmy się w muzyków i ruchem ciała obrazowaliśmy grę na instrumencie, nazywaliśmy go i wskazywaliśmy na planszy dydaktycznej. Na koniec każdy z nas śpiewał fragment swoją ulubionej piosenki i wygrywał rytm na tamburynie.
N a zajęciach wychowania fizycznego doskonaliliśmy przewrotu w przód i tył oraz uczyliśmy się prawidłowej postawy przy staniu na głowie.
 Kto się ukrył w trawie
(10-05-2013)
Dzisiejsze zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy w ogródku szkolnym. Przeliczaliśmy kwiaty i posługiwaliśmy się liczebnikami porządkowymi. Przy pomocy roślin ustalaliśmy rozmaite rytmy i układaliśmy działania matematyczne. Na koniec zamieniliśmy się w ogrodników i sadziliśmy wybrane przez siebie gatunki kwiatów. Po powrocie do szkoły utrwalaliśmy zdobytą wiedze w kartach pracy. Kolorowaliśmy rysunki, przeliczaliśmy kwiaty, posługując się przy tym liczebnikami porządkowymi. Na koniec braliśmy udział w zabawie matematycznej „Żaby do kryjówki”, która pomogła nam utrwalić znajomość cyfr od 1 do 10.
Na zajęciach wychowania fizycznego uczestniczyliśmy w grach i zabawach ruchowych do których użyliśmy ringo, pachołków, trampoliny, materacy, woreczków i szarf.
Lekcja języka angielskiego odbyła się dziś w sali informatycznej. Po zaśpiewaniu piosenki Happy Little Children przeczytaliśmy dalszą część bajki Brzydkie Kaczątko (The Ugly Duckling) i dzięki programowi Klik uczy angielskiego przypomnieliśmy sobie nazwy kolorów, liczebników oraz zabawek, przy okazji świetnie się bawiąc. Ostatnie pięć minut zajęć poświęciliśmy na dowolne gry online.
Na informatyce bawiliśmy się dowolnie wybranymi programami edukacyjnymi. Graliśmy również w samodzielnie wyszukiwane gry internetowe.
 Harmonia przyrody
(09-05-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych wybieraliśmy szablon litery, która kojarzyła nam się z wiosną. Odrysowywaliśmy jej kształt i wyklejaliśmy go plasteliną. Obok rysowaliśmy swoje skojarzenia z obecną porą roku i wspólnie omawialiśmy rysunki. Następnie wysłuchaliśmy opowiadania  W. Widłak pt. „Co w trawie piszczy” i rozmawialiśmy na temat jego treści. Obejrzeliśmy krótki film o zwierzętach i roślinach chronionych w Polsce i dowiedzieliśmy się dlaczego podlegają ochronie. Poznaliśmy etapy powstawania miodu i jego właściwości oraz budowę ciała pszczoły. Na koniec uczyliśmy się piosenki pt.” Łąka-kraina owadów” i rozwiązywaliśmy zagadki o zwierzętach łąkowych. 
Na zajęciach języka angielskiego po zaśpiewaniu piosenki Friends, zagraliśmy w gry: Simon Says, Memory oraz Kalambury, które pomogły nam przypomnieć sobie poznane słownictwo i konstrukcje wyrazowe.  Wysłuchaliśmy też fragmentu opowiadania Brzydkie kaczątko (The Ugly Duckling), które będziemy kontynuować na następnych zajęciach. 
 Zioła lecznicze
(08-05-2013)
Na zajęciach języka angielskiego po zaśpiewaniu piosenki o przyjaźni zagraliśmy w grę Simon Says, każdy wcielił się w postać Simona i w ten sposób używając trybu  rozkazującego przypomnieliśmy sobie nazwy poznanych czasowników. Obejrzeliśmy również kolejny odcinek filmu edukacyjnego Lippy and Messy.  Wykonaliśmy również zadania na przygotowanym handoucie i zaśpiewaliśmy poznane piosenki.
Zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od wysłuchania wiersza pt: „Na łące”. Wymienialiśmy rośliny, które w nim występowały oraz określaliśmy nastrój wiersza. Dowiedzieliśmy się, że wokół nas rosną rośliny łąkowe, które mają właściwości lecznicze. Oglądaliśmy zdjęcia kilku roślinek i poznaliśmy ich zastosowanie. Nawet na naszym placu zabaw znaleźliśmy kilka z nich. Zabraliśmy je do naszej sali, aby przyjrzeć im się dokładniej pod lupą. Wykonywaliśmy również ćwiczenia w klasyfikowaniu. Dostaliśmy figury geometryczne o różnych kształtach, kolorach i wielkościach, a naszym zadaniem było ułożyć kwiatka za pomocą kodu, który ustaliła ciocia. Po skończonym zadaniu wykonywaliśmy ćwiczenia w naszych kartach pracy. Nazywaliśmy nazwy poznanych wcześniej roślin i doklejaliśmy brakujące części. Na koniec zajęć wykonywaliśmy prace plastyczną farbami. Najpierw na niebieskim arkuszu, gąbkami maczanymi w zielonej farbie stemplowaliśmy trawę, a następnie patyczkami kosmetycznymi malowaliśmy kolorowe kwiaty.

Zajęcia teatralne odbyły się dla odmiany na świeżym powietrzu. Rozpoczęliśmy je jak zawsze od ćwiczeń z emisji głosu, następnie dykcyjnych, by powtarzać krótki wiersz Jana Brzechwy pt "Dzik" na wiele różnych sposobów. Mówiliśmy go radośnie, ze złością oraz smutkiem w głosie. Próbowaliśmy też zrozumieć Matkę Naturę i naśladować ją. Udawaliśmy szumiące drzewa, kwitnące kwiaty, świecące słońce, porywisty wiatr, rosnące roślinki, padający deszcz czy też burzę. Mieliśmy przy tym wiele frajdy. A na sam koniec lekcji zaśpiewaliśmy piosenkę Lend a hand  i zagraliśmy w głuchy telefon.
Na zajęciach wychowania fizycznego kształtowaliśmy umiejętność rzutu i upadku w piłce ręcznej.  Poprawialiśmy koordynację ruchową po przez różnorodną gamę ćwiczeń.
 Na tęczowej łące
(07-05-2013)
Na zajęciach języka angielskiego po zaśpiewaniu piosenki Let’s go on a plane zagraliśmy w gry Simon says oraz Memory. Następnie przeszliśmy do rozmowy na temat przyjaźni. Opowiadaliśmy o naszych przyjaciołach (friends) – ich ilości, imionach, czy są to starzy czy nowi przyjaciele i jak się z nimi witamy. Zadaliśmy też sobie pytanie po co istnieją przyjaciele. Następnie poznaliśmy nową piosenkę o przyjaźni. Śpiewaliśmy ją i wykonaliśmy zadania utrwalajże z zeszycie ćwiczeń.
Na samym początku zajęć wysłuchaliśmy opowiadania pt.: „Kto ważniejszy?”. Dowiedzieliśmy się z niego dlaczego nie powinniśmy wartościować ludzi i zgodnie ustaliliśmy, że wszystkim należy się szacunek. Następnie ciocia zaprezentowała nam literkę „B” i „b”. Staraliśmy się opisać jej kształt i wymienialiśmy przedmioty, do których literki są podobne. W kartach pracy, aby utrwalić sobie nową literkę, wyszukiwaliśmy jej w tekście i otaczaliśmy pętelką.  Ćwiczyliśmy dziś również analizę i syntezę słuchową. Dzieliliśmy na sylaby nazwy zwierząt, które żyją na łące oraz każdy z nas indywidualnie starał się głoskować. To zadanie nie sprawiło nam zbyt wiele trudności. Po skończonym ćwiczeniu, każdy z nas dostał kawałek wełny i starał się z niego ułożyć poznaną literkę. Kolejnie bawiliśmy się w zabawę dźwiękonaśladowczą rytmy. Ciocia na małych karteczkach wypisała cztery wyrazy. Wspólnie do każdego z nich ustaliliśmy określoną interpretację. Naszym zadaniem było odtworzenie wcześniej umówionych ruchów zgodnie z układem karteczek. Na sam koniec zajęć kolorowaliśmy obrazki, których nazwy rozpoczynały się głoską „b”.
 
Po zjedzonym obiedzie wyruszyliśmy do naszego ulubionego Ogródka Jordanowskiego. Tam zabawy było co nie miara… Do szkoły wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi :)
 Świat pod lupą
(06-05-2013)
Na lekcji języka angielskiego po długiej przerwie od zajęć stopniowo wdrażaliśmy się w zabawy językowe. Zaczęliśmy od zaśpiewania piosenek: If you’re happy and you know it, oraz Let’g go on a plane. Następnie zagraliśmy w gry: Memory oraz Simon says. Potem przeszliśmy do uzupełnienia ćwiczeń przygotowanych na handoucie. Przypomnieliśmy sobie nazwy kolorów i ćwiczyliśmy łączenie barw. Na koniec zaśpiewaliśmy: Down on the farm oraz Lend a hand.
Na początku zajęć edukacyjnych omawialiśmy i porównywaliśmy plansze dydaktyczne ”Pole” i „Łąka”, wymienialiśmy zwierzęta i rośliny oraz odpowiadaliśmy na pytania tematyczne. Następnie oglądaliśmy ilustrację w „Kartach pracy”. Nazywaliśmy zwierzęta na obrazku i szukaliśmy pod lupą biedronek i pasikoników. Przeliczaliśmy je i wklejaliśmy w okienka właściwe liczby.  Braliśmy udział w zabawie ruchowej połączonej z ćwiczeniami artykulacyjnymi pt.”Mieszkańcy łąki” i wykonywaliśmy ćwiczenia graficzne. Oglądaliśmy motyla- pazia królowej- i nazywaliśmy wszystkie kolory na jego skrzydłach. Na koniec wykonywaliśmy prace plastyczno-techniczną „Kolorowy motyl”.
Po zajęciach edukacyjnych z okazji „Dnia Strażaka” wybraliśmy się do Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Jednym z celów naszej wycieczki było zapoznanie się z codzienną pracą strażaka. Dzięki życzliwości panów Strażaków zwiedziliśmy budynek Straży, a także oglądaliśmy  samochody i sprzęty pożarnicze. Wysłuchaliśmy opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla nas była możliwość wejścia do wozu strażackiego.
Zajęcia wychowania fizycznego odbyły się na boisku ORLIK gdzie mieliśmy zabawy ze skakankami i piłkami. Głównym celem zajęć było kozłowanie prawą i lewą ręką piłkę koszykową. Na koniec zajęć rozegraliśmy mecz piłki nożnej.
Na informatyce ćwiczyliśmy kolorowanie w edytorze graficznym w programie Baltie. Tworzyliśmy całe sceny oraz pojedyncze przedmioty.
 Mówienie prawdy najlepszą obroną
(30-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych wykonywaliśmy ćwiczenia z kart pracy- rysując w kratkach linie według wskazówek cioci. Wykonany przez nas obrazek przedstawiał samolot. Następnie wysłuchaliśmy opowiadania J. Jasny-Mazurek pt.”Samo się…” i rozmawialiśmy na temat jego treści. Odgrywaliśmy scenki sytuacyjne i rozmawialiśmy na temat przepraszania i sytuacji, w których należy przeprosić.  Resztę czasu poświęciliśmy na ćwiczenia zapisu graficznego liter i utrwalania poznanych piosenek.
 Na zajęciach języka angielskiego po zaśpiewaniu piosenki If you’re happy and you know it przeszliśmy do kontynuacji powtórzenia z całego moduły 3, które to rozpoczęliśmy wczoraj. Rozwiązaliśmy zadania utrwalająco – powtórzeniowe w naszym podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także na przygotowanych przez ciocię handoutach. Obejrzeliśmy również animację do przedstawienia The Little Red Hen. W czasie oglądanie śpiewaliśmy znane nam piosenki i powtarzaliśmy z postaciami dialogi. 
 Mali bohaterowie
(29-04-2013)
Na zajęciach języka angielskiego utrwalaliśmy wszystko czego nauczyliśmy się w ostatnim module. Powtórzyliśmy słówka, piosenki i zwroty. Obejrzeliśmy film edukacyjny utrwalający poznane konstrukcje i  historyjkę naszych mysich przyjaciół. Wykonaliśmy również kilka zadań w naszym zeszycie ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa i rozumienie ze słuchu.
Po języku angielskim udaliśmy się na spotkanie z instruktorem tańca, który zaprezentował nam swoje umiejętności i opowiadał o pasji swojego życia czyli tańcu. Zadawaliśmy Panu Rafałowi Karbowiakowi mnóstwo pytań, co sprawiło, że mogliśmy bliżej poznać jego niezwykłą pracę. Relacje z tego spotkania możecie przeczytać w zakładce „Wydarzenia”.
Na początku zajęć edukacyjnych rozwiązywaliśmy „Krzyżówkę podróżnika”.  Po odgadnięciu wszystkich haseł odczytaliśmy główne hasło i wymienialiśmy inne pojazdy, którymi można podróżować. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się „Kogo można nazwać bohaterem?, Jakie cechy powinien mieć bohater?, Jakie czyny możemy przypisać bohaterom?, Czy mieliśmy okazję zostać bohaterem?. Wykonywaliśmy ćwiczenia na kartach pracy i opisywaliśmy ilustracje. Braliśmy udział w zabawie ruchowej pt. „Morskie opowieści” i opowiadaliśmy o sytuacjach, które wymagały od nas odwagi.
Zajęcia wychowania fizycznego odbyły się na boisku ORLIK, gdzie uczestniczyliśmy w grach i zabawach ruchowych.
Na informatyce uczyliśmy się korzystać z edytora graficznego programu Baltie. Uczyliśmy się tworzyć swój własny bank z samodzielnie stworzonym obrazkiem. Nauczyliśmy się również jak wykorzystać nasz obrazek jako tło do naszego programu.
 Do odważnych świat należy
(26-04-2013)
W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy na temat sportów dla odważnych. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie jakie cechy powinna mieć osoba uprawiająca sporty ekstremalne oraz który ze sportów wymaga największej odwagi. Następnie wykonywaliśmy ćwiczenia w karcie pracy. Przypomnieliśmy sobie również jakie zawody istnieją i jakie cechy charakteru są niezbędne do wykonywania danego zawodu. Po przypomnieniu sobie tych informacji odgadywaliśmy zagadki dramowe – „Zgadnij, kim jestem”. Każdy z nas za pomocą gestu i mimiki twarzy miał zadanie przedstawić określony zawód tak, aby pozostałe dzieci były w stanie odgadnąć. Kolejnie czytaliśmy tekst obrazkowo-wyrazowy w naszych książkach oraz rozmawialiśmy na jego temat. Później ciocia przedstawiła nam dwie sytuacje, a naszym zadaniem było określić która z nich należała do odważnych, a która do lekkomyślnych. Własnymi słowami ocenialiśmy zachowania obu bohaterów. Poznaliśmy dziś również nieznane nam przysłowia dotyczące odwagi. Wspólnie z ciocia analizowaliśmy ich znaczenie. Na koniec zajęć wykonaliśmy rysunek, który ukazuje naszą odwagę.
Po skończonych zajęciach w związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi wszyscy razem poszliśmy zadbać o naszą planetę. Dostaliśmy duże worki oraz rękawiczki i razem z ciociami uprzątnęliśmy podwórko, na którym często się bawimy.
Na zajęciach wychowania fizycznego doskonaliliśmy prawidłową technikę przewrotu w przód i tył i uczyliśmy się stania na głowie.
Na zajęciach języka angielskiego rozmawialiśmy na temat ochrony środowiska naturalnego. Dyskutowaliśmy na temat problemów nękających mieszkańców wielkich miast, oglądaliśmy stosowne ilustracje, które opisywaliśmy, następie przeszliśmy do zadań w podręczniku. Poznaliśmy miasteczko Happyville, którego mieszkańcy starają się robić wszystko, by ich miasto było szczęśliwe, czyli przyjazne środowisku. Poznaliśmy zwroty: szczęśliwy (happy) oraz smutny (sad). Wykonaliśmy zadania w naszych zeszytach ćwiczeń i wykonaliśmy prace przedstawiające to jak możemy dbać o środowisko. 
 Siła odwagi
(25-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych bawiliśmy się w zabawę logopedyczną. Naszym zadaniem było rozróżnić , które słowa rozpoczyna się na głoskę „r” lub „l”. Wszyscy wzorowo wykonaliśmy to zadanie. Następnie oddawaliśmy odgłosy traktora, od cichego ryczenia do głośnego. Po tej zabawie ciocia odczytała nam opowiadanie o „Odważnym rycerzu”. Po jego wysłuchaniu rozmawialiśmy na jego temat i wykonywaliśmy ćwiczenia w naszych kartach pracy. Kolejnie ciocia pokazała nam obraz graficzny małej i wielkiej litery „r”. Każdy z nas na tablicy zapisał te literki. Ciocia nas pochwaliła, że pięknie piszemy J. Po zapisaniu literek dostaliśmy wyrazy zawierające literkę „r” i takie, w których ta litera nie występowała. Naszym zadaniem było odczytanie wyrazów i pogrupowanie ich według tego, gdzie nasza literka się znajdowała (na początku, w środku, na końcu). Na sam koniec zajęć wykonywaliśmy ćwiczenia graficzne w kartach pracy.
Resztę część dnia spędziliśmy na przygotowaniach do naszego dzisiejszego występu. Pomimo wielu już naszych wystąpień nadal mieliśmy lekką tremę, ale ciocie powiedziały, że wypadliśmy świetnie.
Na języku angielskim po zaśpiewaniu piosenki: Let’s go on a plane, przeszliśmy do rozmowy o parkach (parks). Opisywaliśmy ilustrację przedstawiającą Hyde Park i dowiedzieliśmy się kilku faktów o tym miejscu. Następnie opowiadaliśmy o słynnych polskich parkach i o czynnościach, które możemy tam wykonywać. Uczyliśmy się w ten sposób nowych zwrotów: grać (play), biegać (run), jeździć konno (ride a horse) oraz jeździć na rowerze (ride a bike). Wykonaliśmy zadania w naszym podręczniku, a na koniec narysowaliśmy projekt In the park przedstawiający nas bawiących się w parku.
 Strach ma wielkie oczy
(24-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych braliśmy udział w zabawie matematycznej. Rzucaliśmy kostką do gry  i wybieraliśmy spośród kartoników z cyferkami  ten, który wskazywał wyrzuconą liczbę oczek. Następnie porównywaliśmy swoje wyniki, układaliśmy i odczytywaliśmy zapis, stosując znaki matematyczne. Wysłuchaliśmy wiersza K. Szyngiery pt. „Nocne strachy” . Rozmawialiśmy na temat jego treści i wykonywaliśmy ćwiczenia w „Kartach pracy”, wyszukując na obrazkach przedmioty, których bał się chłopiec.  Następnie rozmawialiśmy o przyczynach występowania lęków, odnosząc się do gier komputerowych i nieodpowiednich  filmów dla dzieci. Rozwiązywaliśmy rebus na karcie pracy i wyjaśnialiśmy znaczenie powstałego hasła; „odwaga”. Opowiadaliśmy o swoim najciekawszym śnie i wykonywaliśmy zadanie graficzno-matematyczne. Na koniec robiliśmy  magiczne gwiazdki, które maja chronić nas przed lekiem.
 Na języku angielskim przeobraziliśmy się w strasznych piratów (pirates).  Poznaliśmy nowe zwroty: statek (ship), skarb (treasure) oraz mapa (map). Znamy już kierunki świata północ (North), południe (South), wschód (East) oraz zachód (West). Okazało się, że czekała na nas mapa skarbów! Wyruszyliśmy na wyprawę (quest) w poszukiwaniu niespodzianki. Najpierw uczyliśmy się czytać mapę i posługiwać kompasem. Okazało się, że to wcale nie taka prosta sztuka. Po kilku przygodach w końcu dotarliśmy do celu i znaleźliśmy skrzynię ze skarbami! W środku znajdowała się karteczka z napisem: friendship – przyjaźń, gdyż najcenniejszym skarbem jest właśnie ona. Ale… Było tam coś jeszcze. Pod naszą nieobecność przyszedł list z… Koła Podbiegunowego od samego Świętego Mikołaja! Okazuje się, że otrzymał naszą przesyłkę i bardzo się z niej ucieszył. Ciocia przeczytała nam treść wiadomości, którą można zobaczyć na naszej stronie www w zakładce Wydarzenia w galerii Listów do M, a na koniec zajęć sami podzieleni na zespoły wykonaliśmy mapy skarbów, które można podziwiać przed naszą salą.
Podczas zajęć teatralnych zaśpiewaliśmy na początku piosenkę: Wszyscy są witam was, potem ćwiczyliśmy emisję głosu poprzez samogłoski „o” oraz „i”. Wykonaliśmy też ćwiczenia: Mówiąca ryba wirtualna,  Gaworzenie, Ćwiczenia na dykcję oraz Głuchy telefon. Następnie przeszliśmy do próby naszego przedstawienia Little Red Hen. Zaśpiewaliśmy również piosenki do przedstawienia, a na koniec zajęć mięliśmy chwilę na zabawę.
Pierwsze zajęcia komputerowe po powrocie z wycieczki były dosyć rozrywkowe. Zaczęliśmy od programów edukacyjnych z serii Socrates a zakończyliśmy internetowymi grami edukacyjnymi.
 Zamki
(19-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych konstruowaliśmy gry planszowe oparte na motywach znanych legend. Byliśmy podzieleni na dwie grupy, a naszym zadaniem było stworzenie trasy i podzielenie jej na pola, po których poruszały się pionki. Zaznaczaliśmy na planszy miejsca, gdzie rośnie kwiat paproci, gdzie jest podziemne jezioro oraz miejsce, gdzie znajduje się skarb Złotej Kaczki. Dorysowaliśmy również pole, które oznacza powrót na start. Na samym końcu naszej trasy znajdował się skarb. Wygrywała osoba, która pierwsza do niego dotarła. Następnie oglądaliśmy zdjęcia przedstawiające polskie zamki. Zwracaliśmy szczególną uwagę na charakterystyczne cechy zamku, takie jak: elementy obronne, usytuowanie oraz ich wielkość. Po obejrzeniu i omówieniu wszystkich zdjęć wykonywaliśmy zadania w karcie pracy. Na sam koniec zajęć w pracach rysowaliśmy swój wymarzony zamek . Pozostałą część dnia poświęciliśmy na przygotowania do jutrzejszego występu.
Na zajęciach wychowania fizycznego wykonywaliśmy ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, następnie bawiliśmy się w berka z podziałem na grupy z wykorzystaniem piłek. Uczestniczyliśmy w wyścigach rzędów. Poznaliśmy zabawę rzutną „ ringo do celu”. Wykonywaliśmy ćwiczenia uspakajające i wyciszające.
Na języku angielskim obejrzeliśmy kolejny odcinek filmu edukacyjnego z serii Lippy and Messy. Zaśpiewaliśmy piosenki: Let’s go on a plane oraz Look at the birds. Wykonaliśmy też zadania utrwalające i sprawdzające naszą spostrzegawczość i logiczne myślenie. W międzyczasie ciocia sprawdziła wiedzę pozostałych Sówek, z którymi nie zdążyła porozmawiać wczoraj, a na koniec każdy z nas wykonał pracę przedstawiającą ulubiony środek transportu. 
 Warszawska Syrenka
(18-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy na temat prawidłowej artykulacji samogłosek. Wspólnie powtarzaliśmy te samogłoski i łączyliśmy je z głoską „p”. Następnie opisywaliśmy postacie z poznanych legend, bez podawania ich imion. Zadaniem pozostałych dzieci było odgadnięcie, o którą postać chodzi.  Wysłuchaliśmy legendy pt.”Warszawska Syrenka” i rozmawialiśmy na temat jej treści. Poznaliśmy herb Warszawy i pomnik Syrenki. Wykonywaliśmy ćwiczenie graficzne, rysowaliśmy flamastrem łuski na ogonie Syreny i uzupełnialiśmy pozostałe elementy postaci. Na koniec uczyliśmy się piosenki pt.”Wiślana syrenka” i byliśmy na ogromnym placu zabaw (Ogródek Jordanowski).
Na zajęciach języka angielskiego po powtórzeniu poznanych piosenek, konstrukcji i słownictwa przeszliśmy do zadań w naszym podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz tych przygotowanych na handoucie. Ciocia sprawdziła w międzyczasie naszą wiedzę z rozdziału 6, a w nagrodę otrzymaliśmy nalepki WELL DONE. 
 Legendy naszej stolicy
(17-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych oglądaliśmy ilustracje charakterystycznych miejsc Warszawy i opowiadaliśmy o skojarzeniach z tym miastem. Wspólnie na dużym arkuszu papieru zrobiliśmy gazetkę tematyczną o zabytkach Warszawy. Następnie oglądaliśmy reprodukcje obrazu i zdjęcia przedstawiające Krakowskie Przedmieście w wieku XVII i dzisiaj.  Wyodrębnialiśmy i opisywaliśmy różnice i podobieństwa, określające relacje przestrzenne, używając zwrotów, „ u góry”, „u dołu”, „po prawej stronie”.  Wysłuchaliśmy  „Legendy o Złotej Kaczce” i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące treści.  Wykonywaliśmy ćwiczenia graficzne i matematyczne w kartach pracy i braliśmy udział zabawie dydaktycznej pt.”Korale Złotej Kaczki”.
Podczas lekcji języka angielskiego utrwalaliśmy materiał językowy z całego rozdziału. Powtórzyliśmy: nazwy środków transportu (boat, car, train, plane, bus), czasowniki określające zmysły (smell, touch, listen to,  look at), słówka (wasp, husky, bird, tree, flower, bee) oraz piosenki: Let’s go on a plane oraz Look at the birds! Wykonaliśmy też zadania w zeszycie ćwiczeń.
Zajęcia teatralne odbyły się na sali gimnastycznej. Na początku mieliśmy okazję dać upust własnym emocjom wyrażając radość, złość, smutek i spokój. Następnie odbyła się gimnastyka żuchwy i przećwiczyliśmy emisję głosu. Wykonaliśmy także ćwiczenia dykcyjne. Potem przeszliśmy do naszego przedstawienia Little Red Hen. Próbowaliśmy już wcielać się w postacie i powtarzaliśmy angielskie dialogi. Zaśpiewaliśmy też piosenki, a na koniec zagraliśmy w głuchy telefon.
Informatykę zaczęliśmy od programów edukacyjnych z serii Socrates. W głównej części zajęć rozwiązywaliśmy zadania z literkami w programie Baltie. Na koniec pograliśmy w nasze ulubione gry.
 Kwiat paproci
(16-04-2013)
Język angielski rozpoczęliśmy od powtórzenia słownictwa i zaśpiewania piosenek. Następnie, wysłuchaliśmy historyjki o Ceclilu i Ellie. W ten sposób rozwijaliśmy sprawność rozumienia ze słuchu i utrwalaliśmy materiał językowy z całego rozdziału. Próbowaliśmy domyślić się co będzie się działo w opowiastce, tłumaczyliśmy dialogi na język polski i powtarzaliśmy angielskie zdania wypowiedziane przez myszki. Wykonaliśmy też zadania w podręczniku, a na koniec lekcji zagraliśmy w grę Simon Says.
Na początku zajęć edukacyjnych ciocia przedstawiła nam ilustracje krakowskich precli. Naszym zadaniem było odwzorowanie wypieków korzystając z plasteliny.  Następnie wysłuchaliśmy wiersza pt.”Zaczarowany fotel’  i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące treści. Wymienialiśmy wyrazy rozpoczynające się głosko „F” i dzieliliśmy je na sylaby. Uczyliśmy się zapisu graficznego litery „F” i wysłuchaliśmy legendy pt.”W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Braliśmy udział w zabawie dydaktycznej pt.”Gdzie jest kwiat paproci ?”i rysowaliśmy drogę w labiryncie, odszukując literę „F”. Na koniec dobieraliśmy się w zespoły czteroosobowe  i  układaliśmy  ze swoich ciał obraz litery „F”.
 Spotkanie ze smokiem wawelskim
(15-04-2013)
Język angielski obfitował w liczne powtórzenia. Rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie słówek związanych z pojazdami oraz czasowników określających zmysły. Zaśpiewaliśmy piosenki: Let’s go on a plane oraz Look at the birds! Zagraliśmy  w gry: Kalambury oraz Simon Says. Poznaliśmy dwa nowe wyrazy: osa (wasp) oraz pies husky (Husky). Wykonaliśmy także zadania utrwalające w podręczniku. Na koniec zaśpiewaliśmy piosenki Down on the farm, oraz Lend a Hand.
Na początku zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy o miejscach historycznych oraz głównych atrakcjach turystycznych Krakowa. Opowiadaliśmy co kojarzy nam się z tym miastem i na dużym arkuszu papieru przyklejaliśmy zdjęcia, ilustracje i podpisy charakterystycznych miejsc. Następnie wysłuchaliśmy melodii „hejnału” i poznaliśmy jego legendę.  Wskazywaliśmy Kraków na mapie Polski i omawialiśmy jego położenie – nad Wisłą, na wyżynie blisko gór. Wysłuchaliśmy legendy  Pt.”Smok Wawelski” i rozmawialiśmy na temat jej treści. Na koniec wykonywaliśmy ćwiczenia graficzne i matematyczne z wykorzystaniem kart pracy. Oglądaliśmy zdjęcie pomnika, omawialiśmy jego wygład i podawaliśmy cechy charakterystyczne.`
Na zajęciach wychowania fizycznego wykonywaliśmy ćwiczenia ogólnorozwojowe przygotowujące do strzału na bramkę z lewej i prawej nogi. Rywalizowaliśmy w grach i zabawy zręcznościowych.
Na informatyce w głównej części zajęć przypomnieliśmy sobie możliwości programu Paint. Stworzyliśmy obrazek zatytułowany Przyszła wiosna. Narzędzia stosowane do wykonania pracy były dowolne, a nasze prace przepiękne. Na koniec, wpisaliśmy tytuł obrazka i wydrukowaliśmy samodzielnie nasze prace. Oczywiście nie obyło się bez kilku minut z grami internetowymi.
 Przyszłość planety w naszych rękach
(13-04-2013)
Dzień rozpoczęliśmy od wyjaśnienia pojęcia „ekologiczny”. Następnie ciocia pokazała nam ilustracje różnych pojazdów, wspólnie określaliśmy rodzaj ich napędu (powietrze, siła). Dowiedzieliśmy się, że są to pojazdy bezpieczne dla naszego środowiska, a jako inną formę ekologicznych środków lokomocji poznaliśmy pojazdy napędzane energią elektryczną i pojazdy hybrydowe. Dostaliśmy też dziś również list od Ziemi, w którym prosiła nas, abyśmy się zastanowili co teraz możemy zrobić, żeby Ziemia miała powody do radości. Przypomnieliśmy sobie, podczas zabawy słownej metodą niedokończonych zdań, jakie są zachowania proekologiczne i co należy robić, aby dbać o naszą planetę. Po skończonej zabawie odgadywaliśmy zagadki słuchowe, w której były wykorzystane dźwięki natury, następnie do tych dźwięków wykonywaliśmy na plecach kolegi lub koleżanki masażyki. Następnie wysłuchaliśmy opowiadania o Kubie i jego tacie, którzy bardzo lubią biwakować w lesie i dokładnie wiedzą jak powinni się w nim zachowywać. Na koniec dnia wykonaliśmy pracę plastyczną metodą kolażu pt: „Eko Ziemia”.
Na zajęciach wychowania fizycznego poprawialiśmy koordynacje ruchowa po przez dużą gamę ćwiczeń fizycznych. Rywalizowaliśmy w wyścigach rzędów. Uczyliśmy się rzutu piłką prawą i lewą ręką do celu.
Na informatyce ćwiczyliśmy literki z czarodziejem Blatie. Do wielkich liter dobieraliśmy ich małe odpowiedniki oraz szukaliśmy wyrazów zaczynających się od podanych liter. Na koniec, pograliśmy w gry internetowe.
 Kodeks małego ekologa
(11-04-2013)
Na początku zajęć edukacyjnych bawiliśmy się w zabawę logopedyczną. Polegała ona na posegregowaniu "śmieci" za pomocą słomki. Następnie wysłuchaliśmy wiersza o dobrych manierach. Dowiedzieliśmy się z niego jakie zachowania niszczą Ziemię i co pomaga w segregacji odpadów. Na podstawie wysłuchanego wiersza stworzyliśmy wspólnie Kodeks Ekologa. Ciocia zapisywała nasze propozycje na dużym arkuszu. Poznaliśmy dziś również znaki ekologiczne. Dowiedzieliśmy się co oznaczają poszczególne z nich. Po wykonaniu kart pracy segregowaliśmy ilustracje, które przedstawiały działania proekologiczne oraz niszczące środowisko. Złe zachowania umieszczaliśmy pod smutną buźką, a dobre pod uśmiechniętą. Bawiliśmy się również w grę dydaktyczną "Kolorowe figury". Na sam koniec zajęć każdy z nas indywidualnie zrobił plakat ekologa. 
 
Po śniadaniu czekałą na nas niesamowita niespodzianka. Odwiedził nas niespodziewany gość. Otóż był u nas Pan Policjant. Z ogromnym zamiłowaniem opowiadał o swoim zawodzie, a my z zainteresowaniem słuchaliśmy co miał nam do przekazania. Dzięki tej wizycie już wiemy, że Policja dba o nasze bezpieczeństwo, a wszelkie nurtujące nas pytania zostały przez niego rozwiane. Bardzo mu dziękujemy za wizytę i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś. 
 Zakupy z ekotorbą
(10-04-2013)
W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy na temat zachowania w sklepie. Wysłuchaliśmy opowiadania o złym zachowaniu Emila podczas zakupów z mamą i rozmawialiśmy o tym jak my powinniśmy się zachowywać podczas zakupów oraz co nam wolno, a czego nie. Dowiedzieliśmy się także jak należy przygotować się do większych zakupów i dlaczego nie powinniśmy ulegać różnym reklamom. Następnie wymienialiśmy rodzaje sklepów, ze względu na ich asortyment. Wspólnie przyporządkowywaliśmy różne artykuły do odpowiednich szyldów sklepowych. W kolejnej części zajęć ciocia zaprezentowała nam różne możliwości zapakowania zakupów: torby lniane, reklamówki jednorazowe, torby materiałowe oraz koszyki wiklinowe. Zwróciliśmy uwagę na zaśmiecanie środowiska reklamówkami, które ulegają rozkładowi przez wiele lat, a następnie wskazywaliśmy opakowania, które podlegają recyklingowi oraz opakowania wielokrotnego użytku. Natomiast w naszych kartach pracy zaprojektowaliśmy własny wzór na torbie ekologicznej. Nauczyliśmy się dziś również nowej piosenki "Kocham świat", a na sam koniec dnia wykonaliśmy różne postacie z butelek.
Na zajęciach tanecznych kształtowaliśmy poczucie rytmu poprzez taniec przy muzyce oraz nauka nowych kroków. Wykonywaliśmy ćwiczenia ogólnorozwojowe. Graliśmy w zbijaka dziewczynki na chłopców.
Na informatyce bawiliśmy się przez chwilę różnymi programami edukacyjnymi, a następnie bawiliśmy się literkami w programie Baltie. Uzupełnialiśmy wyrazy brakującymi literkami. Na koniec, kilka minut pograliśmy w gry internetowe.
 Ekocuda
(09-04-2013)

Na języku angielskim po powtórzeniu nazw pojazdów i zaśpiewaniu piosnek Lend a Hand oraz Down on the Farm, poznaliśmy czasowniki określające zmysły: wąchać (smell), dotykać (touch), patrzeć (look) oraz słuchać (listen), a także wyrazy: ptak (bird), kwiatek (flower), pszczółka (bee) oraz drzewo (tree). Przećwiczyliśmy konstrukcje: Look at the birds. (Popatrz na ptaszki.); Listen to the bees. (Posłuchaj pszczółek.); Smell the flowers. (Powąchaj kwiatuszki.); Touch the trees. (Dotknij drzew). Na koniec zajęć poznaliśmy nową piosenkę Look at the birds! Oraz wykonaliśmy zadania w podręczniku.

Na początku zajęć edukacyjnych braliśmy udział w zabawie matematycznej pt. „Kto ma więcej?”. Przeliczaliśmy kapsle i nakrętki, wyszukiwaliśmy cyfry odpowiadające liczebności zbiorów. Porównywaliśmy liczebność zbiorów i zapisywaliśmy za pomocą znaków matematycznych > , = , <. Następnie ćwiczyliśmy zapis graficzny cyfr od 1 do 9  i braliśmy udział w zabawie z elementami toczenia i celowania( kręgle). Celowaliśmy piłką w kręgle i zapisywaliśmy uzyskany wynik. Każdy zawodnik rzucał dwa razy. Po zakończeniu rundy dodawaliśmy swoje punkty z obu rzutów i w parach porównywaliśmy liczbę zdobytych punktów. Samodzielnie układaliśmy zapis matematyczny za pomocą cyfr i odpowiedniego znaku matematycznego”<”.  Następnie wykonywaliśmy zadania matematyczne w kartach pracy i zakreślaliśmy liczbę odpadów zgodnie z zapisem matematycznym.  Obserwowaliśmy pod lupą „ekocuda” i omawialiśmy obrazki, rysując przy tym własne kompozycje z materiałów recyklingowych.

 Segregować każdy może
(09-04-2013)

Zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od wysłuchaliśmy wiersza M. Strzałkowskiej  pt. „Przedstawienie” . Wspólnie odpowiadaliśmy na pytania i omawialiśmy treść wiersza. Następnie rozmawialiśmy o korzyściach segregowania śmieci i wyjaśnialiśmy pojęcie „recykling”. Utrwalaliśmy umiejętność segregowania odpadów zgodnie z oznaczonymi pojemnikami do selekcji i rozpoznawaliśmy graficzny znak „recykling”.

W drugiej części zajęć skupiliśmy się na obchodach Światowego Dnia Zdrowia.  Wspólnie z ciocią stworzyliśmy mapę mentalną  pojęcia „zdrowie”. Następnie bawiliśmy się w kółku, naszym zadaniem było zrobić krok do przodu jeśli wykonywaliśmy jakąś czynność wypowiedzianą przez ciocię. Zabawa zakończyła się wtedy, gdy wszyscy spotkaliśmy się w samym środku. Po zabawie odgadywaliśmy zagadki związane ze zdrowiem i zwracaliśmy uwagę na to do czego służą wypowiedziane przedmioty. Poznaliśmy dziś również nowe pojęcie związane ze zdrowiem – „higiena”. Ciocia wytłumaczyła nam co ono oznacza i jak my sami możemy dbać o higienę. Kolejnie klasyfikowaliśmy przedmioty służące do utrzymywania higieny w zależności od ich przeznaczenia. Dowiedzieliśmy się również od czego zależy nasza odporność oraz co należy jeść i pić, aby ją wzmocnić. Na sam koniec zajęć każdy z nas dostał prawdziwą receptę, na której narysował zalecenia zdrowotne.

Język angielski obfitował w powtórzenia i utrwalenia. Na początku zaśpiewaliśmy piosenkę If you’re happy and you know it. Następnie przypomnieliśmy sobie nazwy środków transportu, nazywaliśmy po angielsku ilustracje chórem i na wyrywki, potem podzieleni na dwie drużyny musieliśmy odgadnąć, o którym pojeździe myśli ciocia. Okazało się, że oba zespoły są tak samo dobre i był remis! Wykonaliśmy też zadania w podręczniku, śpiewaliśmy nową piosenkę Let’s go on a plane! I ćwiczyliśmy rozumienie ze słuchu. Poznaliśmy także dwa nowe zwroty:  chodźmy (let’s go) oraz daleko (far away). Na koniec lekcji zaśpiewaliśmy piosenkę Down on the farm.

Na zajęciach wychowania fizycznego wykonywaliśmy ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, następnie bawiliśmy się w berka z podziałem na grupy z wykorzystaniem piłek. Wykonywaliśmy ćwiczenia rozciągające i przygotowujące do nauki stania na głowie z asekuracją nauczyciela. Zajęcia zakończyliśmy zabawą uspakajającą.

 Z wizytą w jednostce wojskowej
(05-04-2013)
Na języku angielskim po podaniu angielskich nazw poznanych przez nas pojazdów, zagraliśmy w Kalambury, opisywaliśmy ilustracje i zaśpiewaliśmy nasze piosenki: Down on the Farm oraz Lend a Hand. Następnie obejrzeliśmy kolejny odcinek mini serialu z serii Lippy and Messy. A na koniec zagraliśmy w trochę odmienione Memory.
Po języku angielski wspólnie z klasą I i II, wyruszyliśmy do Jednostki Wojskowej w Bielicach.  Na wycieczce czekało nas wiele atrakcji. Wszystkie informacje oraz zdjęcia z obchodów rocznicy powstania 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce „Wydarzenia”.
Po powrocie wspólnie śpiewaliśmy piosenki i wysłuchaliśmy wiersza pt.”Świat deszczem malowany”. Po uważnym wysłuchaniu utworu literackiego odpowiadaliśmy na pytania związane z jego treścią i wykonywaliśmy ćwiczenia pamięci i uwagi z wykorzystaniem kart pracy.
Dziś na informatyce ćwiczyliśmy dodawanie w zakresie 6 w programie Baltie.
 Pąki i kwiaty
(04-04-2013)
 
Na początku zajęć edukacyjnych  słuchaliśmy opowiadania pt.” Obłoczek”. Po wysłuchaniu utworu odpowiadaliśmy na pytania związane z jego treścią. Następnie oglądaliśmy planszę przedstawiającą ekosystem pola i objaśnialiśmy znaczenie wody dla poszczególnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Wspólnie próbowaliśmy narysować schemat krążenia wody w przyrodzie i wyjaśnialiśmy kolejno jego etapy. Następnie oglądaliśmy i omawialiśmy etapy rozwoju roślin. Zwracaliśmy uwagę na stosowanie terminologii związanej z budową roślin. Obserwowaliśmy wzrost fasolek w kącikach przyrody i omawialiśmy etapy wzrostu, wykonując przy tym ćwiczenia w kartach pracy. Braliśmy udział w zabawie dydaktycznej „Mniej, czy więcej?”, wykorzystując przy tym znaki  „=”,”>”,”<”. Następnie wykonywaliśmy prace plastyczno-techniczną- „Tulipan” i graliśmy w grę dydaktyczną „Literowe losy” . Kolejno każdy z nas losowała kartonik z literką, odczytywał ją i podawał słowo rozpoczynające się tą głoską.
W drugiej części dnia odwidzieliśmy Miejska Bibliotekę Publiczną. W związku z „Międzynarodowym Dniem Książki”, dowiedzieliśmy się jakie są etapy powstawania książek i kto je tworzy. Wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki i braliśmy udział w kalamburach. Dodatkowo na koniec zajęć dostaliśmy ręcznie wykonane zakładki, które bardzo nam się spodobały.  
Na języku angielskim po zaśpiewaniu piosenek: Lend a Hand oraz Down on the Farm przypomnieliśmy sobie i powtórzyliśmy nazwy środków transportu: samochód (car), pociąg (train), autobus (bus), samolot (plane) oraz łódka (boat). Opisywaliśmy ilustracje i łączyliśmy odpowiednie obrazki z angielskimi wyrazami. Następnie wszyscy naśladowaliśmy poznane środki transportu, zagraliśmy w Kalambury, a na koniec wykonaliśmy zadanie w naszym zeszycie ćwiczeń. 
 Wiosenne przebudzenie
(03-04-2013)
Na zajęciach języka angielskiego po szybkim zaśpiewaniu piosenek na rozgrzewkę, przypomnieliśmy sobie słownictwo związane z Wielkanocą (Easter). Opisywaliśmy barwne ilustracje, by następnie dowiedzieć się kilku faktów na temat Prima Aprilis (April Fool’s Day). Po łacinie Prima Aprilis oznacza dosłownie 1 kwietnia. Prima Aprilis to dzień, w którym według zwyczaju robi się żarty, celowo wprowadza się kogoś w błąd, oszukuje. Prima Aprilis jest obchodzony w wielu krajach na świecie m.in w Wielkiej Brytanii (jako Dzień Głupców), Australii, Francji (Dzień kwietniowej ryby), Portugalii (Dzień kłamstwa), Rosji (Dzień Śmiechu), na Litwie (Dzień kłamcy). Nie do końca wiadomo skąd wziął się zwyczaj obchodów Prima Aprilis. Prawdopodobnie zaczął być popularny już w średniowieczu. Przypuszcza się, że  prima aprilis zaczął być obchodzony 1 kwietnia początkowo we Francji. W 1564 roku król Karol IX, zreformował kalendarz zmieniając pierwszy dzień nowego roku z 1 kwietnia, i z innych obowiązujących dat w tym czasie w różnych regionach kraju, na 1 stycznia. Obejrzeliśmy krótki film o genezie tego święta i wysłuchaliśmy bardzo śmiesznej piosenki aprilisowej, a na koniec lekcji wykonaliśmy zadania w zeszycie ćwiczeń.  
Zajęcia edukacyjne rozpoczęliśmy od zabawy logopedycznej. Ciocia opowiadała historyjkę a naszym zadaniem było naśladowanie czynności o których była mowa. Następnie słuchaliśmy opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy”  i rozmawialiśmy na temat jego treści. Oglądaliśmy etapy rozwoju motyla i układaliśmy je według odpowiedniej kolejności. Braliśmy udział w zabawie ruchowej „Wiosna motyli”  i wykonywaliśmy ćwiczenia na karcie pracy. Na koniec graliśmy w grę jakie to zwierzę i uczyliśmy się piosenki pt. ”Blus z kapelusza”.
Na zajęciach teatralnych na początku gimnastykowaliśmy nasze żuchwy, język i szczęki, ćwiczyliśmy emisję głosu, zagraliśmy w Wirtualną Rybę i wykonaliśmy ćwiczenia dykcyjne.  Następnie przypomnieliśmy sobie piosenki do naszego przedstawienia Little Red Hen i rozdzieliliśmy role. Powtarzaliśmy kwestie, co nie było takie proste, jak nam się na początku wydawała. Na koniec zajęć zagraliśmy w głuchy telefon.
 Na zajęciach tanecznych kształtowaliśmy poczucie rytmu, koordynację słuchowo-ruchową oraz rozwój estetyki ruchu i wyobraźni ruchowej. Wykonywaliśmy ćwiczenia ogólnorozwojowe . Graliśmy w zbijaka dziewczynki na chłopców.
Na informatyce, jak to często w środy bywa, mieliśmy możliwość wybory programów, w których pracowaliśmy. Próbowaliśmy różnych programów ale najdłużej czasu poświęciliśmy na różne zadania i łamigłówki w programach z serii Socrates, na gry zręcznościowe i logiczne zainstalowane na naszych komputerach. Troszkę czasu poświęciliśmy na gry internetowe, trenując przy okazji korzystanie z wyszukiwarki Google. Wpisywanie prostych słów oraz korzystanie z podpowiedzi wyszukiwarki idzie nam już bardzo sprawnie.
 Święta, święta i po świętach
(02-04-2013)
Święta, święta i po świętach… Rozleniwieni i lekko zaspani rozpoczęliśmy dzień od zabaw dowolnych. Po tych chwilach przyjemności przyszedł czas na małą rozgrzeweczkę przy dźwiękach piosenek, która nas pobudziła do pracy i działania! Wspólnie ułożyliśmy puzzle i kolorowaliśmy naszych ulubionych bohaterów ze świata bajek. Nawiązując do minionych świąt wykonaliśmy zabawne maski Króliczka Wielkanocnego (Easter Bunny). Następnie przeczytaliśmy aż dwie bajki:  Thumbelina (Calineczka) oraz Little Red Riding Hood (Czerwony Kapturek), gdyż obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Po wrażeniach literackich przyszedł czas na krótki seans filmowy. Obejrzeliśmy ciekawą bajkę pt. „Madagaskar 2”. Po zakończeniu filmu, z uśmiechami na twarzach, zeszliśmy na obiad. Z pełnymi brzuszkami wyruszyliśmy w stronę „Domu Rzemiosła”, by zaczerpnąć świeżego powietrza i podziwiać prace konkursowe „Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”. Po powrocie oddaliśmy się naszej ulubionej czynności, czyli grze w gry online. Ale co za dużo to niezdrowo, dlatego nauczycielki zgarnęły nas na salę gimnastyczną, gdzie mogliśmy dać upust naszym emocjom i nadwyżkom energii.
 Poprzednie   Następne
do góry
 

©2011 -