Jadłospis

Dzieci w naszej szkole jedzą zgodnie z indywidualnymi potrzebami – nie limitujemy posiłków, ani nie zmuszamy dzieci do jedzenia. Każdego dnia podczas posiłków kształtujemy u dzieci dobre maniery i zasady etykiety przy stole.
W trakcie posiłków, stosujemy trzy zasady:
I - nie zmuszamy dzieci do jedzenia,
II - zachęcamy do spożywania wszystkich potraw, nawet tych, których dzieci nie lubią,
III - nie popędzamy w czasie jedzenia.
 
Zgodnie z opracowanym przez nas i zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sochaczewie Programem Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GHP/GMP), w kuchni szkolnej przygotowywane są śniadania i podwieczorki z zachowaniem wszystkich wymogów minimum sanitarnego, natomiast obiady przygotowuje dla nas restauracja „Arkadia”.
 
Stwarzamy również możliwość uczęszczania do szkoły dzieci ze specjalnymi dietami. Posiłki przynoszone są wówczas przez rodziców i podgrzewane w kuchni szkolnej.
 
Obecnie nasze tygodniowe jadłospisy są dostosowywane do najnowszego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Nad ich poprawnością czuwa Pani Ewelina Bałuczyńska – specjalista ds. żywienia zbiorowego i technolog żywienia.
 
W razie Państwa wątpliwości lub sugestii dotyczących żywienia prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@akademiaprymusa.edu.pl (w tytule prosimy wpisać – dotyczy żywienia) lub osobisty z Panią Eweliną Bałuczyńską codziennie w godz. 8.00 – 16.00 w budynku Akademii Prymusa.
 
 
do góry
 

©2011 -