Tabele planu
Dzień Gl Czas 1 2 3 4 5 6 7
Pn 1 8.10 - 8.55 EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM KPLAS, KMUZ EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG EW, PM, MW KPLAS, KMUZ, KPROG
2 9.10 - 9.55 EK EW MW INF AP EW PM MUZ ST POL AW MAT AW MAT
3 10.00 - 10.45 MW INF EF EW AP EW AW MAT PM MUZ PM MUZ ST POL
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW JD GW JD GW ST GW ST GW
5 11.55 - 12.40 JD WF EF EW AP EW MW INF AW MAT ST POL PM MUZ
6 12.45 - 13.30 JD WF EF EW MW ANG ST POL AW MAT MS ANG MS ANG
7 13.50 - 14.35 EK EW MW ANG AP EW AP-G REL MS ANG AW DMAT ST POL
8 14.40 - 15.25 EK ANG EF EW JD WF MS ANG MW ROB MW ROB AP-G REL
9 15.40 - 16.25 EK EW AP-G REL MW INF ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL ST, JD DZIEN, KLATL
Wt 1 8.10 - 8.55 EK ANG MW ANG AP EW AW MAT JM TECH JM TECH AP-G REL
2 9.10 - 9.55 EK EW JD WF AP EW JM TECH AP-G REL AP-G REL GS CHEM
3 10.00 - 10.45 AP-G REL JD WF AP EW ST POL IZ NIEM IZ NIEM KZ HIST
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW MW ANG KZ HIST AW MAT ST POL IZ NIEM
5 11.55 - 12.40 EK EW EF EW IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS MW INF MW INF MW INF
6 12.45 - 13.30 IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS AP EW JD WF JD WF JD WF JD WF
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW JD WF NK PRZR MS ANG MS ANG MS ANG
8 14.40 - 15.25 EK EW EF EW JD WF MS ANG NK PRZR NK PRZR ST POL
9 15.40 - 16.25 MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN MW, WM, AK KPROG, KROS, KTAN AK KTAN AK KTAN NK PRZR ST POL
Œr 1 8.10 - 8.55 EK EW EF EW AP-G REL MW KPROG MW KPROG MW KPROG KG FIZ
2 9.10 - 9.55 AP-G REL EF EW MW ANG JD WF JD WF JD WF JD WF
3 10.00 - 10.45 EK EW JD WF AP EW ST POL MW INF MW INF MW INF
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW NK PRZR KA HIST AW MAT AW MAT
5 11.55 - 12.40 EK ANG EF EW JD WF AW MAT KA HIST ST POL NK GEO
6 12.45 - 13.30 EK EW EF EW AP EW AW MAT NK PRZR NK PRZR ST POL
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW AP EW MS ANG ST POL KA HIST NK BIOL
8 14.40 - 15.25 JD WF MW ANG AP EW ST POL MS ANG KA HIST NK BIOL
9 15.40 - 16.25 MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL MW, AW, JD KPROG, KLOG, KLATL JD KLATL JD KLATL MS ANG MS ANG
Cz 1 8.10 - 8.55 EK EW EF EW AP EW AW MAT MW INF MW INF MW INF
2 9.10 - 9.55 EK EW EF EW AP EW MW INF ST POL AW MAT AW MAT
3 10.00 - 10.45 EK ANG MW INF AP EW ST POL IZ NIEM IZ NIEM KG FIZ
4 10.50 - 11.35 EK EW EF EW AP EW KZ HIST AW MAT ST POL IZ NIEM
5 11.55 - 12.40 EK EW MW ANG IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS ST POL NK PRZR KZ HIST
6 12.45 - 13.30 IZ, WM NIEM, ROS IZ, WM NIEM, ROS MW ANG NK PRZR MS ANG ST POL KZ HIST
7 13.50 - 14.35 EK EW EF EW MW INF MS ANG AP-G REL AP-G REL NK GEO
8 14.40 - 15.25 MW INF EF EW AP-G REL ST POL NK PRZR MS ANG MS ANG
9 15.40 - 16.25 WM, AK KROS, KTAN WM, AK KROS, KTAN WM, AK KROS, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, NK, AK DZIEN, KPRZR, KTAN ST, AK, NK DZIEN, KTAN, KPRZR
Pt 1 8.10 - 8.55 JD WF MW ANG AP EW AP-G REL AW MAT MS ANG MS ANG
2 9.10 - 9.55 EK EW AP-G REL AP EW JD WF JD WF JD WF JD WF
3 10.00 - 10.45 EK EW EF EW MW INF JD WF JD WF JD WF JD WF
4 10.50 - 11.35 EK ANG EF EW AP EW MW INF ST POL AW MAT AW MAT
5 11.55 - 12.40 MW INF JD WF AP EW EW PLST EW PLST EW PLST GS CHEM
6 12.45 - 13.30 EK EW EF EW AP EW EW PLST EW PLST EW PLST ST POL
7 13.50 - 14.35 EK EW MW INF AP EW MS ANG ST POL AW MAT AW MAT
8 14.40 - 15.25 EK EW EF EW MW ANG AW MAT MS ANG ST POL EW PLST
9 15.40 - 16.25 MW, AW, EW KRT, KLOG, KPLAS EW, MW, AW KPLAS, KRT, KLOG EW, MW, AW KPLAS, KRT, KLOG EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT EW, MW KPLAS, KRT


do góry
 

©2011 -